Краєвський Володимир Олександрович

Біографія

Краєвський Володимир Олександрович

Посада

доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

1 вересня 1979 року,  місто Бялогард, Польща

Навчання

У 2001 році закінчив Вінницький національний технічний університет та отримав кваліфікацію магістра інженерної механіки.  З 2001 по 2004 рр. навчався у аспірантурі Вінницького національного технічного університету.

У 2005 р. захистив дисертацію на тему “Удосконалення процесів холодного торцевого розкочування та ротаційної витяжки на основі математичного моделювання механіки формоутворення” за спеціальністю  05.03.05. – Процеси та машини обробки тиском та отримав  науковий ступінь кандидата технічних наук за даною спеціальністю.

Отримав вчене звання доцента кафедри вищої математики у 2011 р.

Трудова діяльність

1996-2001 рр. – навчався у Вінницькому національному технічному університеті, м. Вінниця;

2001 - 2004 рр. – аспірант кафедри прикладної математики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця;

2004-2006рр. – асистент кафедри прикладної математики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця;

2006-2008 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця;

2008-2010рр. – доцент кафедри прикладної математики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця;

З 2010 р. – доцент кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.

2002-2004рр. – молодший науковий співробітник кафедри технології підвищення зносостійкості Вінницького національного технічного університету як виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи 12-Д-241 «Побудова тензорних моделей накопичення пошкоджень з ергодинамічними ядрами» (за сумісництвом);

2005-2007 рр. – молодший науковий співробітник кафедри прикладної математики Вінницького національного технічного університету як виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи 10-Д-285 «Розробка моделей накопичення пошкоджень з урахуванням ефектів пам'яті матеріалу» за напрямом механіка (за сумісництвом);

2007-2008 рр. – виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи 1001 «Розробка рекомендацій по впровадженню процесу ротаційної витяжки циліндричних та конусних оболонок (за сумісництвом);

2010-2011 рр. – науковий співробітник кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету як відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи 10-Д-335 «Математичне моделювання пластичного деформування на вільній бічній поверхні циліндричного зразка при вісесиметричному стиску» за напрямом механіка (за сумісництвом).

Наукові інтереси

- оптимізаційні задачі в теорії підсумовування пошкоджень;

- розвиток феноменологічних критеріїв руйнування;

- математичне моделювання механіки формоутворення при процесах пластичного деформування.

Дисципліни : вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, спецкурс математичного аналізу.